Výbor

Strnad Pavel 

Telefon:     +420 604 103 329

Schejbalová Šárka

Coufalíková Marcela

Telefon:    +420 724 734 160